Selecteer pagina

Burgerweeshuis Den Haag

Burgerweeshuis Den Haag

Internaten en kostscholen uit vroegere jaren staan volop in de belangstelling.
Met als negatief ‘hoogtepunt’ het misbruik in diverse katholieke instituten.
Maar hoe zat het met de opvang van kinderen in protestante instituten?

Met enige regelmaat werden kinderen van wie één of beide ouders waren overleden, of van wie de ouders om diverse redenen niet voor hen konden zorgen, door de Kinderbescherming in een weeshuis geplaatst.

Het leven voor deze kinderen betekende vaak óverleven in een jungle waarin het recht van de sterkste gold.
De eenzaamheid en het gebrek aan warmte en veiligheid lieten vaak diepe sporen na, ook in hun leven als volwassene.
In deze tweedelige documentaire vertellen zeven mensen over hun periode in dit weeshuis.
De interviews met de geportretteerden zijn opgenomen in het voormalige Burgerweeshuis, aan het Jozef Israëlplein in Den Haag.

KRO-NCRV, mei 2013